Kroi i Bardhe Nr.14 – Dardani, Prishtine 10000

Tel: +383 38 551895
Mail: info@infocom-ks.com

We’re open Monday – Friday, 8 a.m. – 17:00